1 2 3 4
งานออกแบบ
H-01 อาคารพักอาศัย 3 ชั้น
ภาพทัศนียภาพภายนอกอาคาร/รายละเอียดโครงการ
รายละเอียดโครงการ
ประเภทอาคาร : อาคารพักอาศัย 3 ชั้น
ขนาดที่ดิน : 100 ตารางวา
ขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคาร : 350 ตารางเมตร
ขนาดห้องพัก : 25-30 ตารางเมตร
จำนวนห้อง : -
การจัดรูปแบบแปลนอาคาร/ห้องพัก

H-01

H-01