1 2 3 4
งานออกแบบ
H-07 อาคารพักอาศัย 2 ชั้น
ภาพทัศนียภาพภายนอกอาคาร/รายละเอียดโครงการ
รายละเอียดโครงการ
ประเภทอาคาร : อาคารพักอาศัย 2 ชั้น
ขนาดที่ดิน : 100 ตารางวา
ขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคาร : - ตารางเมตร
ขนาดห้องพัก : - ตารางเมตร
จำนวนห้อง :
การจัดรูปแบบแปลนอาคาร/ห้องพัก