1 2 3 4
งานออกแบบ
ออกแบบสนามฟุตบอล สนามกีฬา
ภาพทัศนียภาพภายนอกอาคาร/รายละเอียดโครงการ
รายละเอียดโครงการ
ประเภทอาคาร : สนามกีฬา
ขนาดที่ดิน :
ขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคาร :
ขนาดห้องพัก :
จำนวนห้อง :
การจัดรูปแบบแปลนอาคาร/ห้องพัก

ออกแบบสนามฟุตบอล

ออกแบบสนามฟุตบอล