1 2 3 4
งานออกแบบ
ออกแบบภายในอพาร์ทเม้นต์ ทางเดินกลาง
ภาพทัศนียภาพภายนอกอาคาร/รายละเอียดโครงการ
รายละเอียดโครงการ
ประเภทอาคาร : ทางเดินกลาง
ขนาดที่ดิน :
ขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคาร :
ขนาดห้องพัก :
จำนวนห้อง :
การจัดรูปแบบแปลนอาคาร/ห้องพัก

ออกแบบภายในอพาร์ทเม้นต์

ออกแบบภายในอพาร์ทเม้นต์