1 2 3 4
งานออกแบบ
AP16 อาคารพักอาศัยรวม 6 ชั้น
ภาพทัศนียภาพภายนอกอาคาร/รายละเอียดโครงการ
รายละเอียดโครงการ
ประเภทอาคาร : อาคารพักอาศัยรวม 6 ชั้น
ขนาดที่ดิน : 400 ตารางวา
ขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคาร : 3,500 ตารางเมตร
ขนาดห้องพัก : 30 ตารางเมตร
จำนวนห้อง : 79 ห้อง
การจัดรูปแบบแปลนอาคาร/ห้องพัก