1 2 3 4
งานออกแบบ
อาคารสำนักงาน 3 ชั้น สำนักงาน 3 ชั้น
ภาพทัศนียภาพภายนอกอาคาร/รายละเอียดโครงการ
รายละเอียดโครงการ
ประเภทอาคาร : สำนักงาน 3 ชั้น
ขนาดที่ดิน : 225 ตารางวา
ขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคาร :
ขนาดห้องพัก :
จำนวนห้อง :
การจัดรูปแบบแปลนอาคาร/ห้องพัก

OF-03

OF-03