1 2 3 4
งานก่อสร้าง

รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ 5 ชั้น

รายละเอียดงานก่อสร้าง

อาคารพักอาศัยรวม 5 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง               :    ซอยลาดพร้าว 71

พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด         :    1,900  ตารางเมตร

งบประมาณการก่อสร้าง     :    16.5 ล้านบาท

ปีที่ทำการก่อสร้าง            :    2551