1 2 3 4
งานก่อสร้าง

รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ 5 ชั้น 2 หลัง

รายละเอียดงานก่อสร้าง

อาคารพักอาศัยรวม 5 ชั้น 2 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง              :     ซอยลาดพร้าว 87  กรุงเทพมหานคร

พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด         :     1,400 ตารางเมตร/หลัง

งบประมาณการก่อสร้าง     :     13  ล้านบาท

ปีที่ทำการก่อสร้าง            :     2551