1 2 3 4
งานก่อสร้าง

อพาร์ทเม้นท์ 5 ชั้น

รายละเอียดงานก่อสร้าง
งานก่อสร้างอพาร์ทเม้นต์ 5 ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง : ลาดกระบัง14/1  กรุงเทพมหานคร
ปีที่ทำการก่อสร้าง:2558