1 2 3 4
งานก่อสร้าง

อพาร์ทเม้นท์ 3 ชั้น

รายละเอียดงานก่อสร้าง

รับสร้างอพาร์ทเม้นท์  3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง          :   กรุงเทพมหานคร

ปีที่ทำการก่อสร้าง:2557