1 2 3 4
งานก่อสร้าง >> ������������������������������������������������������������

อาคารพักอาศัยรวม 5 ชั้น

รายละเอียดงานก่อสร้าง
อาคารพักอาศัยรวม 5 ชั้น ซอยชมพูนิช
จำนวน 40 ห้อง พื้นที่ 1,425 ตร.ม.