1 2 3 4
งานก่อสร้าง >> ��������������������������������������� ������������������������ ���������������������������������

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น

รายละเอียดงานก่อสร้าง
กำลังดำเนินการ  งานก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น จำนวน  1 อาคาร 
พื้นที่ก่อสร้างจริงประมาณ 2,070 ตารางเมตร  
สถานที่ก่อสร้าง  ตำบลบึงยี่โถ  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี