1 2 3 4
งานออกแบบ >> ออกแบบภายใน

ออกแบบภายในอพาร์ทเม้นท์

ห้องพัก 2
พื้นที่ใช้สอย
จำนวนห้อง
ที่ดิน

ออกแบบภายในห้องพัก

ห้องพัก 1
พื้นที่ใช้สอย
จำนวนห้อง
ที่ดิน

ออกแบบภายในอพาร์ทเม้นต์

ทางเดินกลาง
พื้นที่ใช้สอย
จำนวนห้อง
ที่ดิน

ออกแบบภายในอพาร์ทเม้นต์

ส่วนตอนรับ
พื้นที่ใช้สอย
จำนวนห้อง
ที่ดิน