1 2 3 4
งานออกแบบ >> ออฟฟิศ

อาคารสำนักงาน 3 ชั้น

สำนักงาน 3 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย
จำนวนห้อง
ที่ดิน 225 ตารางวา

OF-01


พื้นที่ใช้สอย
จำนวนห้อง
ที่ดิน

OF-02

อาคารพาณิชย์พักอาศัย 3 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย
จำนวนห้อง
ที่ดิน